Közös összefogással az adománygyűjtésért

Dr. Lang Zsuzsannával, a tapolcai Deák Jenő Kórház főigazgatójával beszélgettünk a Richter Egészségváros rendezvényről, egészségről, és a gyakori szűrések fontosságáról. Május 11-én szombaton 9 órától várjuk a lakosokat a tapolcai Fő téren változatos programmal, szűrésekkel és tanácsadásokkal. Aznap a résztvevők az adománypontok gyűjtésével növelni tudják a Deák Jenő Kórháznak szánt alapadományt, melyből videokolonoszkóp beszerzése a cél.

ev041bFontosnak tartja–e a lakosság egészségtudatosságra nevelését?

Igen, fontosnak tartom a lakosság egészségtudatosságra való nevelését. A magyar lakosság egészségi állapotának a javítása érdekében olyan döntések meghozatalára és kidolgozására van szükség, amely a lakosság anyagi helyzetétől és társadalmi hovatartozásától függetlenül egyenlő hozzáférést biztosít az egészségügyi szolgáltatásokhoz, valamint a szükséges egészségügyi információk megszerzéséhez. Ezen túlmenően a hangsúlyt az oktatásra és egészségre nevelésre kell fordítanunk. Fontosnak tartom azt is, hogy a kezdő lépéseket egészen kisgyermekkorban kezdjük el, ott kezdődjön a tanulás a gyermekek életkorának megfelelő oktató anyagokkal, úgy, hogy a figyelemfelhívás játékos, könnyen tanulható formában mutatkozzon meg. Az egészségtudatosságra való nevelésben fontos, hogy nem csak egy-egy oktató szellemű óvónő, tanár, orvos, dietetikus legyen elhívatott, hanem széles, komplex programként kell, hogy megjelenjen a jövőben. Szemléletváltásra van szükség: az iskoláskortól egészen az idős korig terjedően , korosztályoknak megfelelő nyelven és szinten kell ,hogy a lakosság megszólítva legyen . Az üzeneteknek be kell, hogy épüljenek a tananyagba illetve ott kell, hogy legyenek a mindennapokban óvodai, iskolai játszótereken, tanórai és azon kívüli szakkörökön, iskolai sport foglalkozásokon ,valamint jelen kell ,hogy legyenek az aktív populáció körében és az idősek között is. Meg kell, hogy jelenjen internetes felületeken, a médiában, közösségi oldalakon, nyomtatott formában is. Képzéseket, különböző betegtájékoztató füzeteket, rendezvényeket és betegklubokat kell rendezni, ahol folyamatosan tudjuk ellenőrizni egy-egy betegségcsoportban az állapotukat, nyomon tudjuk követni őket, és ha kell, akkor orvosilag is be tudunk avatkozni.

Miért fontos, hogy minél több emberhez eljusson a szűrések fontosságának üzenete?

Az Egészségügyi Kormányzat fontosnak tartja az egész magyar népesség egészségi állapotának javítását, melynek érdekében kiterjesztett népegészségügyi program keretén belül a teljes népességre kiterjedő lakossági szűrővizsgálatok végzését.

A lakosságszűrés az egészséges vagy magukat egészségesnek gondoló személyek vizsgálatát jelenti, amelynek az a célja, hogy egyszerűen elvégezhető, a vizsgáltak számára kellemetlenséget nem okozó, alkalmas módszerek segítségével kimutassák a rejtett, tüneteket és panaszokat még nem okozó betegségeket és azokat mielőbb orvosi kezelésre juttassák. A szűrések során a betegségek keletkezése számára talajt jelentő megelőző elváltozások és kialakulásainak kezdeti szakaszában lévő betegségek korai felismerésére valamint a betegségek kialakulásában szerepet játszó kockázati tényezők felismerésére szolgáló vizsgálatok.

Ön szerint a vidám hangulatú, családias Richter Egészségváros pozitív üzenetként szolgálhat, hogy minél több embert motiváljon a rendszeres szűréseken való részvételre? Mit gondol arról, hogy az Egészségvároson nem csak a saját egészségükkel foglalkoznak az emberek, de jótékony célért is tesznek, hiszen aktivitásukkal a helyi egészségügyi intézményt is segítik?

A Richter Egészségváros által Tapolcán 2019. május 11-én megrendezett egy napos szűrő program a lakosság számára pozitív üzenetként szolgálhat arra, hogy a lakosság széles körét motiválja a szűrőprogramokon való részvételre.

A szűrővizsgálatokon résztvevők az oktató programokat és tanácsadásokat meghallgatva, a mozgásprogramokat kihasználva már egy napot tettek egészségük megőrzése érdekében és e mellett még jótékonykodhatnak is, hiszen részvételükkel pénzadománnyal járulnak hozzá a helyi kórház orvosi-gép műszer eszközparkjának bővítéséhez.

Napjainkban nehéz megfelelő helyről információt szerezni az egészségünkkel, és betegségekkel kapcsolatban. Ön mit tanácsol, honnan tájékozódjanak?

A lakosság az egészségükkel és a betegségeikkel kapcsolatban nagyon sokféle hírportálon keresztül tájékozódhat, juthat információhoz. Én olyan hírportálok felkeresését tanácsolom, ahol orvosok illetve egy-egy terület speciális szakorvosai adnak tájékoztatást. Ilyen például az internetes felületen a Webbeteg oldal, ahol a felmerülő kérdésekre hiteles információt orvosok adják. Jónak tartom azokat az írott anyagokat is, melyek egy-egy betegséggel, betegségcsoportokkal foglalkoznak, valamint tájékoztató füzeteket is, melyek szintén a beteg edukációval foglalkoznak, ezeket is orvosok állítják össze. Azonban lehetőségként a tájékozódásra megfelelő az is, ha a gyógyszertárakban gyógyszerészektől kérnek tanácsot, segítséget.

A kórház dolgozói is készülnek a rendezvényre?

A kórház dolgozói részletes tájékoztatást kaptak a Tapolcán 2019. május 11-én megrendezésre kerülő Richter Egészségváros Szűrőprogramról. A dolgozók családjaikkal, barátaikkal már az egészségügyi sétán is részt fognak venni, valamint az egész napos program lebonyolításában is segítenek, pontosabban abban, hogy az adománygyűjtő füzetekbe minél több pont kerüljön. Szép számmal fognak segíteni a program lebonyolításában a kórház orvosai és szakdolgozói. Mindenki számára a késő délután lesz a legizgalmasabb, amikor is az adományok összegzésre kerülnek és kiderül, hogy a kórház számára mennyi pénzadomány kerül átadásra.

Önök mire tervezik felhasználni az adományt?

A tapolcai Deák Jenő Kórház az itt összegyűlt adományt orvosi gép-műszer park fejlesztésére kívánja fordítani, melyből első helyen egy videokolonoszkóp beszerzése történne.