Október 7-én Balassagyarmaton folytatódik a Richter Egészségváros rendezvénysorozat

 A Richter Egészségváros nagyszerű kezdeményezés a lakosság egészségtudatosságra nevelésében

- Interjú Dr. Szabó Gézával, a balassagyarmati Dr. Kenessey Albert Kórház- Rendelőintézet főigazgatójával

szabo geza10A Nógrád megyei Balassagyarmaton is általános jelenség a lakosság elöregedése, valamint a magasan képzettek és a fiatalok elvándorlása. A lakosság között pedig sajnos alacsony azok aránya, akik komoly figyelmet fordítanának a prevencióra - nyilatkozta Dr. Szabó Géza, főigazgató főorvos. A Dr. Kenessey Albert Kórház vezetője szerint a Richter Egészségváros egy nagyszerű kezdeményezés, ami lehetőséget biztosít, hogy minél több embert meg tudjanak szólítani, és minél többekhez eljusson a szűrések fontossága. Október 7-én minden érdeklődőt szeretettel várnak a Civitas Fortissima téren, ahol délelőtt 9 órától délután 17 óráig a Richter Egészségváros rendezvényén ingyenes részvétel mellett számos szűrésen – pl.: kardiológiai, asztma, érszűkületi, diabétesszel összefüggő vizsgálaton - valamint hasznos előadásokon és tanácsadásokon vehetnek részt a lakosok.

Egy 2014-es akadémiai tanulmány szerint a hazai megyéket tekintve Nógrád megye továbbra is a keringési, daganatos és légzőszervi megbetegedések legmagasabb arányával rendelkező régiók közé tartozik. Kórházigazgatóként mi a tapasztalata: a megyei jellemzők mennyire köszönnek vissza Balassagyarmat tekintetében?

Mi itt a Dr. Kenessey Albert Kórházban Nógrád megye teljes területét látjuk el a tüdőbetegségek, fertőzőbetegségek és addiktológia esetek tekintetében. Ha az itt tapasztaltakat összegzem, azt kell mondjam, hogy az akadémiai tanulmány adatai nagyon is helytállóak. Érdemes azonban az egészségügyi adatok megértéséhez a térség gazdasági, statisztikai, szociológiai jellemzőit is figyelembe venni. A magyar megyék közül sajnos most már hosszú évek óta Nógrádban a legalacsonyabb az egy főre jutó GDP. Sok fiatal elvándorol a térségből, a tanultabbak, idegen nyelvet beszélők szintén nyugatabbra próbálnak megélhetési lehetőséget keresni. Így egy folyamatosan elöregedő, alacsonyabban képzett lakosság jellemzi a térségünket.

kenessey 15

A mindennapi sajtóban visszatérő téma a prevenció fontossága. Ön hogy látja: Balassagyarmaton és térségében az emberek mennyire veszik komolyan a szűrések fontosságát, a megelőzést?

Az egészségtudatos magatartás, életmód tekintetében jelentősen elmaradott, alulképzett a helyi lakosság. Komoly elmaradások vannak itt az ország szerencsésebb vidékeihez képest. Ezen a téren úgy gondolom, még nagyon sokat kell és lehet tenni. Intézetünk komoly hangsúlyt fektet a prevencióra, a lakosság folyamatos tájékoztatására, a szűréseken résztvevők számának folyamatos növelésére.

Milyen előnye, haszna lehet a prevenció tekintetében az olyan kezdeményezésnek, mint a Richter Egészségváros?

Rendkívüli örömünkre szolgál, hogy a rendezvény itt a térségben jön létre. Egy nagyszerű kezdeményezésnek tartom a Richter Egészségvárost és bízom benne, hogy a nem egészségtudatosan élők közt is igen nagy hányadot meg tudunk majd szólítani a rendezvénnyel, és sokan kilátogatnak majd az eseményre. Részt vesznek a szűrő vizsgálatokon, így pedig nem csak a legsúlyosabb szövődmények fennállása, jelentkezése esetén kerülnek orvoshoz. Azt kell, hogy mondjam, Magyarországon – mint egész Európában - visszatérő jelenség a lakosság körében, hogy nem fordítunk kellő figyelmet a nem fertőző krónikus betegségekre. Ezek megelőzése, menedzselése igen komoly kihívást jelent. Ha valaki nem egészségtudatosan él, nem veszi komolyan a prevenciót, akkor ezek a betegségek kései stádiumban kerülnek diagnosztizálásra, amikor a gyógyulás esélye csökken. Ezért is fontos a szűrések fontosságának elmélyítése a lakosokban, erre nagyon jó lehetőséget kínál az október 7-i rendezvény.

kenessey 10

Az előzetes tervek szerint mire fordítják majd a rendezvényen összegyűlő adományt?

Igyekszünk a leghatékonyabb módon felhasználni majd az összeget. Emésztőszervi daganatok diagnosztikáját és gyógykezelését segítő eszközök beszerzését tervezzük. Olyan diagnosztikai és műtéti berendezéseket szeretnék majd vásárolni, amelyek endoszkópiás vizsgálatok elvégzését, daganatok eltávolítását és a mintavételt segítik majd. A mindennapos életben, a gazdaságos működésben a Richter Egészségváros során összegyűlő adomány, illetve az ebből származó eszközbeszerzés nagy segítség számunkra.

Hogyan készül a település az eseményre?

Azt kell, hogy mondjam, nagyon jó ütemben, gördülékenyen zajlanak a Richter, a város és a kórház közti egyeztetések, előkészületi folyamatok. Nógrád egy aprófalvas szerkezetű megye, így a szomszédos települések polgármestereivel is felvettük a kapcsolatot, bízunk benne, hogy falubuszok igénybevételével minél többen - a környező falvakból is - részt tudnak venni az eseményen.